جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید
دوره‌های فعال
آشنایی با (قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان و نحوه ارسال درخواست دانش بنیانی توسط واحدهای فناور)
22 شهریور 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

مهارت های ارتباطی با مشتریان
14 شهریور 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

انقلاب صنعتی چهارم ( تولید هوشمند،کارخانه های هوشمند)
10 شهریور 1400 ساعت 10:00

برگزاری بصورت وبینار

پایدار سازی برای مشاغل خدماتی در شرایط کرونا
08 شهریور 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

دنیای مدرن و کسب و کار (از کجا شروع کنیم)
03 شهریور 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

راه اندازی کسب و کارهای جدید چالش های پیش رو
30 مرداد 1400 ساعت 10:00

برگزاری بصورت وبینار

پایدار سازی برای مشاغل خدماتی در شرایط کرونا
18 مرداد 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

مدیریت کسب وکار در دوران کرونا
13 مرداد 1400 ساعت 10:00

برگزاری بصورت وبینار

بازاریابی و فروش در شرایط کنونی(کرونا)
03 مرداد 1400 ساعت 12:00

برگزاری بصورت وبینار

بازارایابی و فروش در شرایط کنونی(کرونا)
29 تیر 1400 ساعت 13:00

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با نگارش طرح توجیهی و مدل کسب و کار
21 تیر 1400 ساعت 11:30

برگزاری بصورت وبینار

آشنایی با نگارش طرح توجیهی و مدل کسب و کار
07 تیر 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

توانمندسازی و جذب نیروی متخصص
31 خرداد 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

چالش ها و راهبردهای استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
26 خرداد 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار

زنجیره دیجیتال مارکتینگ
24 خرداد 1400 ساعت 11:00

برگزاری بصورت وبینار