جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

راز خوشحال کننده برای کار بهتر

ما اعتقاد داریم که برای خوشحال بودن باید سخت کار کنیم، اما آیا می توانیم به عقب برگردیم؟ در این گفتگو سریع و بسیار خنده دار ، روانشناس شاون آچور ثابت میکند که ، در واقع خوشحالی به ما الهام می دهد تا کار بهتر داشته باشیم.

مطالب دیگر

نظرات