جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

به مدت 30 روز چیز جدیدی را امتحان کنید

آیا کاری وجود دارد که شما همیشه قصد انجام آن را دارید ، می خواستید انجام دهید ، اما فقط ... چنین نکرده اید؟ مت کاتس پیشنهاد می کند: 30 روز آن را امتحان کنید. این گفتگوی کوتاه و روشن ، روشی بی نظیر را برای فکر کردن در مورد تعیین و دستیابی به اهداف ارائه می دهد.
 شاید اکثر ما قبول داشته باشیم که زندگی امروز ما تا حد زیادی حاصل عادت‌های ماست. رفتارهایی که ناخودگاه انجام می‌دهیم. تصمیم‌هایی که بدون آنکه متوجه بشویم می‌گیریم و جملات و کلماتی که به دلیل تکرار زیاد، بخشی از هویت ما شده‌اند.  در صورتی که از وضعیت کنونی زندگی یا حرفه خود راضی نیستید، راه هایی برای رفع این موارد وجود دارد. با تغییر نگرش خود می توانید جایگاه فعلی و عوامل محیطی خود را تا حد زیادی تغییر دهید. مانند رسیدن به هر عادت مهم دیگر، این امکان وجود ندارد که بدون تکرار تمرینات تبدیل به شخصی با تفکرات استثنایی بشوید. 

مطالب دیگر

نظرات