جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

چگونه به صورت سازنده مخالفت کنیم؟

بعضی روزها انگار تنها جیزی که می‌توانیم در مورد آن موافقت کنیم این است که نمی‌توانیم در مورد هیچ چیز موافقت کنیم.
جولیا بعنون یک قهرمان مناظره جهانی۳ تکنیک را پیشنهاد می‌کند که چگونه نحوه صحبت کردنمان با یکدیگر را عوض کنیم تا بتوانیم در شام‌های خانوادگی، در طول جلسات کاری و در گفتگوهای ملی به طور سازنده مخالفت کنیم و زمینه مشترک را پیدا کنیم.

مطالب دیگر

نظرات