جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

برنامه های شبکه نوآوری و فناوری استان مازندران در راستای تحول اداری این شبکه

cover
شبکه نو آوری و فناوری استان مازندران در نظر دارد طی یک برنامه میان مدت چند ماهه دست به اقدامات بنیادین بزند.

شبکه نو آوری و فناوری استان مازندران در نظر دارد طی یک برنامه میان مدت چند ماهه دست به اقدامات بنیادین بزند. از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به تسهیل فرایندمنتورینگ و ارزیابی عملکرد منتور ها وهسته ها از طریق ایجاد یک پروفایل اختصاصی در سایت مینونت،تعیین امتیازات ویژه برای هسته های مستقر فعال در پارک ، تبلیغات محیطی رایگان ، مشاوره کسب و کار به صورت تمام وقت،شبکه سازی و برگزاری کلاس های ارتقاء کسب و کار با حضور اساتید و منتور های مجرب و ... اشاره نمود.

واحد اجرایی بخش نوآوری پارک علم و فناوری مازندران

مطالب دیگر

نظرات