جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

با امضای تفاهم نامه همکاری؛ دانشگاه پیام نور استان به شبکه نوآوری و فناوری مازندران پیوست

cover
در راستای فعال سازی ظرفیت های موجود در سطح استان جهت اجرایی شدن تفاهم نامه فی ما بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری مازندران و پارک علم و فناوری مازندران، تفاهم نامه تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور میان پارک علم وفناوری مازندران و دانشگاه پیام نور استان مازندران به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، دکتر  علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران همزمان با انعقاد قرارداد مرکز رشد در دانشگاه پیام نور افزود: این مرکز در راستای حمایت از صاحبان ایده و فناوری با هدف توسعه شبکه نوآوری و فناوری مازندران  فعالیت خود را آغاز می کند.

وی همچنین اشاره کرد: استفاده مرکز رشد از خدمات پارک علم و فناوری، جذب و توانمند سازی منتورهای کارآفرینی، همگرایی و هم افزایی تیم های نوآور و فناور، شناسایی فرصت های کسب و کار از جمله اولویت های کاری مرکز رشد در دانشگاه پیام نور می باشد.

دکتر معتمدزادگان اظهار داشت :پارک متعهد می شود که از توان علمی و فنی اعضای هیات علمی دانشگاه، واحدها و شرکت های متقاضی ورود در جهت بهبود وضعیت پژوهشی و فناوری دانشگاه استفاده نماید و انتظار میرود دانشگاه پیام نور نیز کارآفرینی و حمایت از شرکت ها و واحدهای فناور معرفی شده از سوی پارک علم و فناوری را در اولویت قرار دهد.

 در همین رابطه، دکتر نازک تبار سرپرست دانشگاه پیام نور استان مازندران اظهار داشت؛ پارک علم و فناوری در عمل مرکز شبکه فناوری در دانشگاه های استان بوده و باید باور داشت که تعامل دانشگاه با پارک علم و فناوری، مراکز رشد و بخش ارتباط با صنعت دانشگاه ها را بهبود بخشیده و تقویت می نماید.

وی بیان داشت: دانشگاه پیام نور اعضای هیات علمی خود را به همکاری مستمر با پارک علم و فناوری به منظور توانمند سازی و ایجاد جریان کارآفرینی در بین دانشجویان ترغیب و تشویق خواهد نمود و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی  موجود را در جهت حمایت از طرح های نوآورانه و‌فناورانه بکار خواهد بست.

 لازم به توضیح است در این تفاهم نامه، دانشگاه پیام نور استان فضای فیزیکی  و نیروی انسانی جهت فعال شدن مرکز و زمینه های لازم برای فعالیت های دانش بنیانی واحدهای فناور را به مدت پنج سال فراهم خواهد کرد.مطالب دیگر

نظرات