جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

جلسه نشست جناب دکتر معتمد زادگان با هسته های مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

cover
جلسه دیدار جناب دکتر سید علی معتمد زادگان ریاست محترم پارک علم و فناوری با هسته های فناور مستقر، در روز شنبه 1399/4/14 و با حضور معاونت محترم پارک علم و فناوری آقای دکتر الیاسی ومدیریت محترم اجرایی بخش نوآوری پارک علم و فناوری آقای مهندس سراج و همچنین مدیریت محترم مرکز رشد شهرستان ساری برگزار گردید.

در جلسه روز شنبه آقای دکتر معتمد زادگان ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه پارک علم و فناوری از هسته های فناور به بیان بخشی از امکانات و امتیازات پارک علم و فناوری در راستای گسترش ایده های خلاق پرداختند و در ادامه تاکید کردند که از مزیت های فضای اشتراکی پارک علم و فناوری برای استارتاپها میتواند یافتن شرکای کلیدی قدرتمند باشد. مدیرت محترم بخش نو آوری پارک علم و فناوری آقای مهندس سراج نیز به امکانات آموزشی واجرای دوره های مختلف آموزشی اشاره کردند.از دیگر امکانات اشاره شده در این جلسه که از سوی پارک علم و فناوری برای ایده های ناب تامین میشود ؛ میتوان کمک هزینه ایاب و ذهاب برای هسته های مستقر، تولید محتوا،منتورینگ،تبلیغات و... را نام برد

مطالب دیگر

نظرات