جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

چگونه از دره ی مرگ آموزش و پرورش رهایی بجوییم

سِر کِن رابینسون نویسنده، سخنران و مشاور سرشناس در زمینه آموزش و پرورش در دنیاست.آقای رابینسون سه اصل حیاتی برای شکوفایی ذهن انسان بیان می‌کند - و اینکه چگونه فرهنگ فعلی سیستم آموزش و پرورش مانع این شکوفایی می‌شود.
 در یک صحبت با مزه و تکان دهنده، او به ما می‌گوید که چگونه از "دره‌ی مرگ" آموزش و پرورش که ما در حال حاضر با آن رو به رو هستیم بگریزیم، و چگونه نسل جوان خود را با کنترل شرایط و فرصت ها پرورش دهیم.

مطالب دیگر

نظرات